Người dùng có yêu cầu muốn xoá tài khoản, thay đổi dữ liệu cá nhân trên app Oviet, xin liên hệ:

  • email: info@webdesignvungtau.com
  • phone: 0963893471 – Mr Minh Giang